V5盒子设置静态IP

2018-07-18 14:59:50
admin
1233

1.打开数拓遥控器,点击中间齿轮状的按键,进入屏幕界面

2.点击网络进入下一界面

 

3.选择有线网络

 

4.选择并点击高级选项

 

5.点击ip设置

 

6.选择静态输入有效的ip地址即可


 

 

发表评论